צוות שלוחת אליאב


דפנה נוביק

מנהל תוכנית

אפרת לב רן

מנהלת משרד

נשואה לשגב ואם לארבעה ילדים, תושבת היישוב אליאב. עסקה בניהול מיזמים חקלאיים ובניהול חינוכי. לימודי ארץ ישראל לתואר ראשון.

אופיר גונן

מדריכה

בת 22, מגני תקווה, חובשת ומפקדת בקורס חובשים, מדריכה שנה א' באליאב

ברק ברנע

מדריך

שרון ברוך

מדריכה