אופיר גונן


אופיר גונן
מדריכה

בת 22, מגני תקווה, חובשת ומפקדת בקורס חובשים, מדריכה שנה א' באליאב