צור לונדון
מנהל תוכנית

נשוי לנעמי , אבא לזהר בן חצי שנה. לפני שהגעתי ניהלתי את שנת שירות קדמה. אוטוטו עובר לגור בקיבוץ כרמים.