סיון יהלום


סיון יהלום
מדריכה

בת 22, מלפיד. בוגרת המכינה הקדם צבאית העמק, שירתה כמפקדת בבסיס מחווה אלון של חיל החינוך. הדריכה את שנה א' בשלוחת אליאב בשנת תשע"ח.