חזון המכינה


מכינת מיתרים-לכיש מציעה לתלמידים מסיימי בתי ספר תיכוניים כלליים ודתיים, לדחות את גיוסם לצה"ל בכדי להקדיש שנה של לימוד, התבוננות והקשבה, שמשולבים בה עבודת אדמה, עשייה חברתית והכנה לשירותם הצבאי.

מכינת מיתרים-לכיש, היא בית מדרש יוצר מרובה קולות וגוונים המאתגר ומעודד לעיון, בחינה והתבוננות. מטרת המכינה היא לפתח אנשי רוח עם אחריות חברתית המחוברים לעולם המעשה.

דרכה החינוכית של המכינה בנויה על צמיחה אישית מתוך התפתחות הדרגתית שיש בה אורך-רוח, אמון בלומד וליווי תהליכי ההכרה והבירור העצמי, מתוך כבוד, אהבה ואמפתיה. התהליך החברתי והחינוכי במכינה מוביל את החניכים ללקיחת אחריות אישית וחברתית.

תכנית הלימודים במכינה שמה דגש על לימוד אינטלקטואלי רחב דעת, המתאפיין מחד בחשיבה ביקורתית, ומאידך, ברגישות ותשומת לב מיוחדת. תהליך הלימוד הינו מתוך שמחת הלב ומבטא את זהותם הקיומית של הלומדים. בצד רכישת מיומנות למדנית, השאיפה בלימוד במכינה היא לבנות תחושה של אינטימיות עם המקורות, כך שהלימוד האינטלקטואלי לא יהיה מנותק מעבודה פנימית, אלא לימוד שנוגע בחיים.

בית המדרש היוצר משלב ישן וחדש, מסורת וחידוש, תרבות יהודית ותרבויות העולם, לימוד ישיבתי ולימוד אקדמי, הקשבה פנימית ודינמיקה קבוצתית. מלבד הלימוד העיוני, תכנית הלימודים במכינה כוללת מגוון דרכי ביטוי יצירתיות – אמנותיות מעולמם של התלמידים.

הלימוד במכינה מושתת על חופש ופתיחות המאפשרים יצירת שיח עמוק בין בעלי מגוון זהויות יהודיות. השיח, הלימוד והחיים המשותפים לא באים לטשטש זהויות, אלא לאפשר פיתוח של שפה תרבותית משותפת מתוך פתיחות וקרוב בין העולמות. המכינה מסייעת לתלמידיה לעצב זהות יהודית-ישראלית-ציונית מתוך חוויה, היכרות והעמקה בעולם היהודי, בחברה הישראלית ובמדינת ישראל.

תלמידי המכינה יוצאים מעבר לארבעת כתלי בית המדרש אל השדה. מיקומה של המכינה בחבל לכיש מאפשר קשר קרוב לטבע וחיבור לנופיה של ארץ ישראל. חבל לכיש מתאפיין ברצף שטחים פתוחים נרחבים, המכילים בתוכם ערכי טבע, נוף ומורשת. היציאה אל הטבע לטיול והמפגש עם נופי הארץ ושביליה משמשים גם הם כמקור למידה וצמיחה. העבודה החקלאית והחפירות הארכיאולוגיות, מהווים הזדמנות למסע אישי וקבוצתי של התבוננות ובחינת מקומו של האדם ביחס לטבע.
 
המכינה מפתחת בקרב תלמידיה את היכולת לשלב בין עולם הרוח לעולם המעשה. המכינה מכשירה את תלמידיה לקראת שירותם הצבאי ושואפת להחדיר בהם תחושת שליחות ומוטיבציה, כך שתרומתם תורגש בצה"ל בכל התחומים, כחיילים וכמפקדים. תכנית הלימודים במכינת מיתרים - לכיש מעמיקה את התודעה ביחס לזכות הגדולה לשרת, כל אחד כמיטב יכולתו.

"גדול לימוד שמביא לידי מעשה". הלימוד במכינה מלווה ביצירה ובעשייה חברתית וכולל בתוכו עיסוק בסוגיות ערכיות מתוך דו שיח מתמיד עם בעיות השעה. בצד הצמיחה האישית ויחד איתה, עומד לנגד עיניהם של הלומדים במכינה אתגר עיצוב אופייה של מדינת ישראל.

אנו מאמינים שבאמצעות המפגש בין אדם לאדם, בין אדם לאדמה ובין עבר הווה ועתיד, ניתן להצמיח התחדשות יהודית אמיתית. אנו מאמינים שבוגר המכינה, שעבר תהליך למידה משמעותית, ליבון רעיוני והתנסות בעשייה חברתית, יהיה אדם חדור בערכים ובתחושת שליחות.