אחת לחודש נשלח במייל עדכון חודשי לבוגרי המכינה, ידידים ומתעניינים, לקבלת העדכון לכתובת המייל שלך: http://eepurl.com/gQncqL