השנה שלוחתינו אשר ביישוב אליאב עברה למשכן חדש בקיבוץ דורות.
הפרטים המלאים יעודכנו ממש בקרוב