משרד בית גוברין: טל' 08-6874855, פקס 08-6874856, דוא"ל- lachishmehina@gmail.com
משרד דורות: דוא"ל- judith@mlachish.org
משרד נחל עוז: טל' 08-6805100, פקס 08-6805101, דוא"ל- mechina.nahaloz@gmail.com