פרטי התקשרות


משרד בית גוברין: טל' 08-6874855, פקס 08-6874856, דוא"ל- lachishmehina@gmail.com
משרד אליאב: טל' 077-5274861, פקס 077-4500804, דוא"ל- meeliav@gmail.com
משרד נחל עוז: טל' 08-6805100, פקס 08-6805101, דוא"ל- mechina.nahaloz@gmail.com