מטרות המכינה image
פיתוח אנשי רוח ומעשה, רחבי דעת, תוך גיבוש זהות אישית בהתאם להשקפותיו ואמונותיו של כל אחד מהחניכים, וטיפוח ערכי יסוד של רגישות, התחשבות וכיבוד הזולת, יוזמה ומעורבות.


פיתוח ויצירת שיח תרבותי המאפשר חיים משותפים, תוך הקשבה, כבוד וצמיחה של האחד לצד השני.


יצירת "מעבדה חינוכית" בתנאי שדה, שתאפשר תהליך פנימי משמעותי בקרב החניכים, תוך עידוד המפגש בין אדם לאדמה, כהזמנה למסע של התבוננות פנימית עמוקה.


היכרות עם המורשת הספרותית והרעיונית של העם היהודי על רבדיה. הרחבת הידע והעמקת ההבנה במגוון רחב של נושאים בתחומי הרוח, החברה והתרבות.


פיתוח תחושת שליחות ואחריות חברתית, תוך מעורבות רצופה בחיי הקהילה, הן בלימוד והן במעשה.


הכנה לשירות ערכי ומשמעותי בכל יחידות הצבא, בין אם בתפקיד קרבי או מנהלי, כחייל(ת) וכמפקד(ת).