בוגרים

למכינה יש כבר כשש מאות בוגרים מכל שנות פעילות ומשלוש השלוחות. על הקשר עם המכינה ועל הפעילויות אחראיים הן הממונה על הבוגרים מטעם המכינה והן הבוגרים עצמם, אשר מנהלים ארגון בוגרים. במהלך השנים היו בוגרים לא מעטים שנקלטו חזרה במכינה בתפקידי הדרכה וגם הם מחזקים את הקשר בין המכינה לבוגריה.
המכינה מהווה מוקד תרבותי עבור חניכיה. הבוגרים מגיעים למכינה כאשר מתאפשר להם במהלך חופשותיהם מהצבא, בין עבודות ולפני ואחרי הטיול הגדול. החניכים שמגיעים באים כדי להתייעץ ולשתף בחוויות מהשירות הצבאי וגם כדי להשתתף בלימוד ובשיעורים.

הקשר עם הבוגרים מתקיים בכמה ערוצים – שבתות בוגרים, המתקיימות לפי מחזורים בשלוחות האם של הבוגרים, וכן מפגשים המיועדים לכל הבוגרים ויכולים לכלול לימוד משותף, שייגע בדילמות שרלוונטיות להם, התנדבות  או טיול. 

גם החניכים הנוכחיים במכינה משמרים את הקשר עם הבוגרים. הם מזמינים ומארחים אותם ביום כיפור שנערך כל שנה במכינה ובלילות לבנים, לילות למידה פתוחים שהמכינה מקיימת.