סדרות

במכינה ישנו שילוב של סדרות שטח וסדרות עיוניות. הטיולים והסדרות הם החלק המשלים לשבועות השיגרה במכינה, ומטרתן לצאת מחיי היום-יום במכינה, לעמת את עצמנו עם התמודדות בשטח ועם קושי פיזי, ולאפשר מפגשים עם מגזרים שונים, עם אתרים ונופים, שלא ניתן להביא אל המכינה. מפגשים אלו מעשירים את עולמם של החניכים, מאתגרים את אמונותיהם ומחזקים את הזהות והחיבור שלהם לארץ. מעבר לכך, התנאים המיוחדים של הסדרות מאפשרים לחניכים להכיר טוב יותר אחד את השני, להפגין אחריות ואכפתיות כלפי חבריהם ולחזק את החוסן הקבוצתי שלהם.

הסדרות נבנות ומנוהלות על ידי החניכים בכדי לאפשר להם לרכוש יכולות מנהיגות, ייזום פרויקט וניהול התמודדות חברתיות ולוגיסטיות. הן בנויות בסולם קושי עולה, הן מבחינה פיזית והן מבחינת הדרישה הארגונית.

להלן רשימת הסדרות שנערכו השנה (ייתכן שוני קל בין השלוחות השונות):

  • סדרת ניווטים - שבוע מרוכז שמטרתו להקנות בסיס וכלים לניווט, לפתח תחושת מסוגלות ולחנך לטיילות אחראית מבחינה בטיחותית וסביבתית.
  • סדרת עליה לירושלים – סדרה שבה החניכים יוצאים ממבנה המכינה ובהליכה של חמישה ימים מגיעים עד לכותל בירושלים.
  • סדרת השרדות - טיול נודד של כשבוע ימים, במסגרת תכנית שידועה רק למפעילי הסדרה. מטרת הסידרה לשפר את מיומנויות השטח של החניכים, להרחיב את גבולות היכולת האישית שלהם, ולגבשם באופן צוותי וקבוצתי, מתוך התמודדות עם מצבי לחץ ומשימות אישיות וצוותיות.
  • סדרת יהודה ושומרון - סידרה עיונית במכינה ובשטח, הנוגעת לנושא הסכסוך והשלכותיו על החברה הישראלית.
  • סדרת דרום - סידרה משולבת בין עיר לשטח, המפגישה את החניכים עם האוכלוסייה בערי הדרום ועם נופיו המופלאים של הנגב.
  • סדרת חברה ישראלית - סידרה עיונית שבה החניכים חוקרים מגזרים ותופעות בחברה הישראלית. לדוגמה, ערכנו סדרות בנושאים הבאים - פערים כלכליים, חינוך ותרבות, הקיבוץ היום, המגזר החרדי, ערביי ישראל ועוד.
  • סדרת צה"ל – סידרה שנערכת בבסיס הטירונות של חטיבת הצנחנים וכוללת הדמיה של מה שמצפה לחניכים בתחילת דרכם בצבא.
  • סדרה מסכמת - מסע הסיום שאורכו כשבועיים וחצי מתקיים בצפון הארץ, במרכזה ובדרומה. המסע הוא פרויקט מסכם של השנה ועמד בסימן סיכום ומיצוי מרכיבי השנה. הסידרה מנוהלת כולה על ידי חוליות של חניכים, שאחראיים לארגון היום שלהם, להובלתו ולהנחייתו.