קשרי קהילה

לכל שלוחות המכינה קשרים חזקים עם הישובים והקהילות שבהם הן יושבות. המכינה משתתפת בפעילויות הישוביות השונות ובעיקר באירועים מיוחדים ולקראת חגים. החניכים מתנדבים במסגרות המקומיות של ילדים ונוער ובתנועות הנוער ושותפים לפרויקטים של גינון וטיפוח פני הישוב.
משפחות מהישוב מאמצות את החניכים ומארחות אותם פעם בשבוע בביתם לשיחה וארוחה.